top of page

Política de privacitat

Marc Castellà Bové garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i la integritat en el tractament de les seves dades personals.

ÚS DEL PORTAL

L’accés en aquest portal web atribueix al visitant la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés les condicions generals d'ús reflectides a continuació:

  • L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

  • L’USUARI es compromet a fer un ús responsable dels continguts que Marc Castellà Bové ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu -però no limitatiu-, a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Marc Castellà Bové no es fa responsable de les opinions compartides pels usuaris en fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Marc Castellà Bové és el titular dels drets de propietat intel·lectual de www.mcb.cat. Tots els drets estan reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, l'USUARI té expressament prohibides la reproducció, la distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Marc Castellà Bové.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Marc Castellà Bové, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho, no es fa responsable -en cap cas- dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar per errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal, la transmissió de programes maliciosos o lesius.

MODIFICACIONS
Marc Castellà Bové es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir continguts i serveis.

ENLLAÇOS
Marc Castellà Bové no assumeix cap responsabilitat pels continguts enllaçats a un lloc web aliè. Tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l'exactitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en altres llocs d’Internet. La inclusió d’aquestes connexions externes tampoc implica cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ
Marc Castellà Bové pot modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades en aquesta mateixa  pàgina. Les citades condicions seran vigents fins a nous canvis en la normativa.​

bottom of page