Projectes audiovisuals enregistrats -a quatre mans- amb Miquel Camacho Riera.

2020 © Marc Castellà Bové